Paliativní péče

 

V rámci domácí zdravotní péče poskytujeme ve spolupráci s praktickým či ošetřujícím lékařem obecnou paliativní péči. Jedná se o komplexní  péči u pacientů v závěru života ve vlastním sociálním prostředí. Obecnou paliativní péči zajišťujeme prostřednictvím multidisciplinárního týmu složeného z lékařů, našich sester, psychoterapeutů a sociálních pracovníků.  Společným cílem je zajistit pacientovi kvalitní léčbu a komplexní ošetřovatelskou péči v jeho přirozeném sociálním prostředí tak, aby mohl do konce života pobývat v domácím prostředí. Paliativní péče je zaměřena zejména na kvalitu života a léčbu symptomů jako jsou bolest, dušnost, nevolnost či psychická zátěž. Navíc je zaměřena na psychosociální podporu pacienta a pečující rodiny.